CONTRIBUTIE                                           CONTACTFORMULIER

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering op 12 september 2016 is besloten om de contributie voor het kalender jaar 2017 vast te stellen op
€ 25,00 per kwartaal. De contributie wordt via automatische incasso ingehouden.
Leden kunnen hiervoor, indien gewenst, 3x per week trainen.

Bezoekadres:

KCC/So Natural, Capelseweg 39A, 2907 XA Capelle a/d IJssel
Email: info@ijsselrunners.nl
Volg ons op Facebook!