WIE ZIJN WIJ

TRUDIE GEERTS

Voorzitter

PETER CONTANT

Voorzitter PR-commissie

PETRA DE JONG

Kascommissie

JOS ALERS

Secretaris

MARIJKE DROST

Lid PR-commissie

CEES RAMP

Kascommissie

FRITS DROST

Penningmeester / Trainer

ROB ESSINK

Lid PR-commissie

ARIE POSTMA

Voorzitter Trainerscommissie / Hoofdtrainer

TIM VAN DER HILST

Trainer / Lid PR-commissie