Inschrijven voor een training

Inschrijven voor één van de trainingen

Om te weten wie er naar een training komt en de groepsgrootte te beperken tot 2 x 9, 3 x 9 of 4 x 9 (afhankelijk van de training dag) is er een inschrijfsysteem bedacht en ingevoerd waarbij iedere loper via de website Datumprikker zich dient in te schrijven voor een training.

Het werkt als volgt: open de bijlageinschrijven trainingen 4 en klik op de training waaraan je zou willen deelnemen.
Zet het vinkje aan op de betreffende datum, zet eventuele opmerking erin (of je naam) en klik op opslaan.
Je moet dan je naam en e-mail adres vermelden.
Dat is alles.

Belangrijk: Zonder ingeschreven te hebben kan je NIET aan de training deelnemen tenzij bij aanvang training blijkt dat er nog geen 9 deelnemers zijn en jij dus binnen de groep van 9 past. En ja, dat is niet hoe we tot nog toe trainden, maar Corona vereist dat we inzicht hebben/houden op de omvang van de groep die komt trainen. Zoals hierboven is uitgelegd, zijn de groepen (maximaal) 9 lopers groot. Vol is vol. De groepen krijgen een naam/aanduiding. Zo hebben we bijvoorbeeld op dinsdag een Hazen groep en een Cheeta’s groep.

Mocht blijken dat alle groepen op een training dag vol zijn, dan zullen we waar mogelijk een additionele parallelle groep creëren. Het streven is dat iedere loper minimaal éénmaal per week bij de IJsselrunners kan gaan lopen. Het is niet de bedoeling om dinsdag én woensdag te komen, dat kan nu even niet met de beperkingen in de groepsgrootte.

Voor het aanmelden voor het bijwonen van een training wordt onderstaande procedure gebruikt:

  • Aanmelding via Datumprikker (zie bijgaand inschrijven trainingen 4)
  • Aanmelding wordt 1 week van tevoren geopend
  • Aanmelden kan tot 18.00 uur, 1 dag voor de dag van de training
  • Afmelden via de trainer, bij voorkeur via WhatsApp, zodat deze weet hoeveel lopers er komen.
  • Lopers die zich niet hebben aangemeld en die toch naar KCC komen, krijgen bij de aanvang van de desbetreffende training pas toestemming of zij de training kunnen volgen, afhankelijk of de grootte van 9 niet wordt overschreden
  • Bij te weinig aanmeldingen hebben de trainers de vrijheid om de groepen anders in te delen.