WIE ZIJN WIJ

TRUDIE GEERTS

Voorzitter

PETER CONTANT

Voorzitter PR-commissie

JOS ALERS

Secretaris

RUBEN ABDOELGAFOER

Lid PR-commissie

CEES RAMP

Kascommissie

FRITS DROST

Penningmeester / Trainer

TIM VAN DER HILST

Trainer / Lid PR-commissie

REGINA VOLLENHOUW

Voorzitter Trainerscommissie / Trainer

PETRA DE JONG

Kascommissie